รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

       ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและมอบRead More…

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

       วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนRead More…

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโRead More…