ประกาศโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก-260-ดาวน์โหRead More…

ประกาศโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู8ครอบครัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู8ครอบครัดาวน์โหลRead More…

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ นายศารทูล อินพหล บิดาของนายศรัทธา อินพหล

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎRead More…

ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” ประเภทมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณรัตน์ ภัครเจริญคุณ นRead More…