ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางวิชาการ “เปิดบ้านประชาวิทย์ สร้างแนวคิดสู่อาชีพ”

Read More…

นิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา และคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
ผูRead More…

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎRead More…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรRead More…

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กับตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กับตำRead More…

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยกRead More…

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผูRead More…