แสดงความยินดีกับ อาร์ต ชนาธิป ดีมั่น นักฟุตบอลทีมชาติไทย ฟุตบอลพิการทางสมอง(CP ฟุตบอล)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยRead More…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ทำRead More…

กิจกรรมเรียนรู้พระเจ้าตากสิน สู่การย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองตาก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังRead More…

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนRead More…

ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยกาRead More…

รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ โรงเรียRead More…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนRead More…

ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

       วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้Read More…