ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปัจฉRead More…

การฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาพุทธ

       นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมRead More…

เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดให้มีการดำเนินการเRead More…

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2565

#เปิดตัวสมาชิกพรรค ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภRead More…

นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ของผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน

บรรยากาศ ของนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีRead More…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

วันที่ 11 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นRead More…