มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ. สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมRead More…

ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการการศึกษาของอRead More…

ร่วมการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ผอ.สพม.ตาก

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎRead More…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี สพป.สุโขทัย เขต 1

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนRead More…

สาธิตการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว และภัยจากการก่อการร้าย

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดRead More…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนRead More…

ค่ายทักษะชีวิตรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เRead More…

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกRead More…