ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกปRead More…

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุRead More…

??แนะนำคุณครูที่ปรึกษา??และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง

แนะนำคุณครูที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรีRead More…

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

#ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชัRead More…