โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จำนวน 145 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมน้อมใจภักดิ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายจังหวัดตาก ณ อาคารกิตติคุณ ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กีฬา และนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ใส่ความเห็น