สาธิตการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว และภัยจากการก่อการร้าย

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการสาธิตการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว และภัยจากการก่อการร้าย ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลไม้งาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ และเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมรับมือจากภับพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสถานศึกษา ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ***รูปภาพเพิ่มเติม ทีมงานนักข่าว TR.Channel

ใส่ความเห็น