วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง จอมพลถนอม กิตติขจร บุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบรอบ 64 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเก่า ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีผู้คุณูปการต่อโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และมีการแสดง 3 ชุดได้แก่ “ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ” “ยินดีที่ได้เกิดมาเป็นม้ง” และ “The roses come back” Cover dance ทีม red lion ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น