ร่วมการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ผอ.สพม.ตาก

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ งานความปลอดภัยในสถานศึกษา และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความปลอดภัยในสถานศึกษา และเข้าร่วมการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ผอ.สพม.ตาก ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม

ใส่ความเห็น