ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4 ฝ่าย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังคำชี้แจง นโยบายของทางโรงเรียน พบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ร่วมกันครูที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น