ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น