ค่ายทักษะชีวิตรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิด”ค่ายทักษะชีวิตรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS” โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้นักเรียน ในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผอ.ถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมเป็นวิทยากร และคณะทำงาน

ใส่ความเห็น