โครงการภูมิบ้าน ปูมเมือง

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
สภานักเรียน และนักเรียน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
เข้าร่วมโครงการภูมิบ้าน ปูมเมือง เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว “เมืองเก่าตาก วิถีริมปิง”
ณ บ้านจอมพลถนอม กิตติขจร ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น