รับเงินอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและรับเงินอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 600,000 บาท โดย มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 300,000 บาท Smart farm จำนวน 100,000 บาท และครุภัณฑ์เครื่องดนตรีจำนวน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณ อบจ.ตาก ที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไปค่ะ

ใส่ความเห็น