รับรางวัลชนะเลิศระเบียบแถวยุวกาชาดระดับ 4

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์
ยุวกาชาด โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
จากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ใส่ความเห็น