รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นางสาวพอตา เชียงทอง และนางสาวประภาพร อหิงสากุล ครูที่ปรึกษางานสภานักเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566 รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
๑. นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
๒. นายกรธนา วีรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม
๔. นางรุ่งฤดี มีลาภ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
๕. นายสมเจตน์ เนียมก้อน ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
๖. นายกฤษฎา การร้อย นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
คณะทำงาน
๑. นางสาวธนพร ฮวดเกิด นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
๒. นางสาวอภิญญา โสประดิษฐ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
**สภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ คำติชม พวกเราสภานักเรียนจะนำคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่านไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 😍

ใส่ความเห็น