พิธีรับมอบศิษย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

พิธีรับมอบศิษย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษา เข้าสู่ครอบครัว ถ.ร. ขอให้ ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นครูที่ดี สามารถเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตและช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น