นิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย ครูพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 7 คน เพื่อแจ้งแนวทางการปฎิบัติงาน และติดตามภาระงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น