ทัศนศึกษา “โครงการเรียนรู้โลกกว้าง กับถนอมราษฎร์บำรุง”

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
ทัศนศึกษา “โครงการเรียนรู้โลกกว้าง กับถนอมราษฎร์บำรุง” ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น