จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ไทย”

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ไทย” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใส่ความเห็น