ค่ายพักแรม “ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด”

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

ส.ต.ต นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม “ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล ฐานผจญภัยต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ฝึกความอดทน สร้างวินัยให้เเก่นักเรียน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใส่ความเห็น