กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น