โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (บริการวิชาการ)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (บริการวิชาการ) จัดโดย สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม โดยบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษและรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น