โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรม”โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพ” ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพขึ้นและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแปรรูปอาหาร และให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพนักบินอากาศยานไร้คนขับ UAV

ใส่ความเห็น