โครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรงเรียน ครั้งที่ 11

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม โครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรงเรียน ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น