กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี ส.ต.ต.ดร. นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแสดง Cover dance
การแข่งขันฟุตซอล วอลย์เลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสานสัมพันธ์ครูนักเรียน การแข่งขันขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน และขอขอบคุณฝ่ายจัด คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ที่จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนานและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ใส่ความเห็น