โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาRead More…

ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางวิชาการ “เปิดบ้านประชาวิทย์ สร้างแนวคิดสู่อาชีพ”

Read More…

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปียุวกาชาดไทย)

Read More…

โครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรงเรียน ครั้งที่ 11

ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กRead More…

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)

Read More…

สมาคมกีฬาจังหวัดตากร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตากมอบอุปกรณ์กีฬา

Read More…