นิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา และคณิตศาสตร์

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ นายวุฒิพัทธิ์ โพทวี นางสาวพอตา เชียงทอง และนางสาววันวิสา ศิริลำปาง ครูพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา และคณิตศาสตร์
เพื่อติดตามภาระภาระงานต่างๆ ณ ห้อง TR.Studio โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น