นิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนายธีรพล พรมพูน และ
นายวิษณุ จรูญวนาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกพลศึกษา ให้การต้อนรับ ผ.ศ.สาลี่ สมาเอม และนางสาวนรัญญา ด้วงพลับ จากมวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ในการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การติดตามภาระภาระงานต่าง ๆ ของนักศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น