เริ่มแล้ว การจัดการเรียนการสอน ” ห้องเรียนอาชีพ “ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว การจัดการเรียนการสอน ” ห้องเรียนอาชีพ “ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การทำ MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคตาก & โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โดยจัดการเรียนการสอนใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่ององค์ประกอบศิลป์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop และ แผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกจากเนื้อหาทางวิชาการ ยังได้ลงมือปฎิบัติจริง อีกทั้งนักเรียนสามารถค้นหาตัวตน มีวิชาชีพ ต่อยอดได้ในอนาคต โดยคุณครูที่มีความรู้ความสามารถจาก วิทยาลัยเทคนิคตาก

ใส่ความเห็น