สภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (GEN ALPHA)

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ 2565 สภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (GEN ALPHA) สู่การเป็นพลโลก ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ 2565 ณ บ้านพักเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์เรื่องเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การเขียนข่าว การทำกราฟิค และสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ ข่าวโดย:สภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น