ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แแก่นสาร หัวหน้าบริหารงานบุคคล ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2565 ของนายชูเกียรติ ปันพรม และนางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง โดยใช้โปรแกรม Padlet ในการประเมิน เพื่อลดกระดาษในสำนักงาน นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะเวลาที่คุณครูทั้งสองท่านเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถนอมรา​ษ​ฎร์บำรุงโดยเป็นบุคลากรที่มีความรู้​ ความสามารถ​ มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี​ ขอให้พัฒนาตนเองต่อไป

ใส่ความเห็น