ต้อนรับ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมให้การต้อนรับ นางอัญชนา เกตกลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่องการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) โดยใช้โปรแกรม Padlet และชมห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล หรือ TR.Studio ในการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนและการสร้างคลิปแรงบันดาลใจ ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น