ต้อนรับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ ภายในกิจกรรมมีการแสดง Cover Dance ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การนำเสนอห้องเรียนอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนกาแฟ ห้องเรียนตัดผมชาย ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล ห้องเรียน bakery & food ห้องเรียน Screen and Flake ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนภาษาเมียนมา ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น