ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” ประเภทมัธยมศึกษา

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณรัตน์ ภัครเจริญคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวชลธิดา พิมพ์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวพอตา เชียงทอง และนายธีรวัต เอี่ยมมา ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” ประเภทมัธยมศึกษา โดยนายวารินทร์ หัตถกิจนิกร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก เป็นผู้มอบรางวัล

ใส่ความเห็น