ขบวนและแสดงเวทีกลางน้ำ งานประเพณี“ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับชุมชนดอยคีรี – ปทุมคีรี และชุมชนหัวเดียด – เด่นสน ร่วมเดินขบวนและแสดงเวทีกลางน้ำ งานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ที่มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น