กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยคณะครูสวมเครื่องแบบกากีแขนยาว ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกัน และประดับธงชาติไทยตามอาคาร ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น