“ผักปลอดสารพิษ”  ของนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
📌มาแล้วค่าาาา ผลผลิต “ผักปลอดสารพิษ” 🥬 ของนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ในรายวิชาเกษตร โดยมี นายธดล สาบุ่ง เป็นครูผู้สอน นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การปลูก การดูแล การขายผลผลิต ตลอดจนการทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย คิดต้นทุน กำไร
📣และนำผลผลิตที่ได้ขายให้กับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ในอนาคต
 

ใส่ความเห็น