สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
นายอนุสรณ์ เสราศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงพร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าร่วมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุวกาชาด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยวิทยากร นายกำพล ทิมสาร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามกรอบความรู้เรื่องกระบวนการจัดการกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา มีการสาธิตขั้นตอนการปฎิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น