สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนจำนวน 52 คน เข้าร่วมอบรม โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ณ วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น