วิทยาลัยเทคนิคตาก & โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคตาก & โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
MOU ร่วมกัน เปิด ” ห้องเรียนอาชีพ “ เด็กนักเรียน ม.ปลาย สามารถเรียนเก็บหน่วยกิต เก็บประสบการณ์จากสายอาชีพได้ เฟสแรก ‘แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ แผนกวิชาช่างยนต์ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น โดยวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ การทำกราฟิกต่างๆ เทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ Basic Photography & Retouching และการฝึกบินโดรน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกจากเนื้อหาทางวิชาการ ยังได้ลงมือปฎิบัติ อีกทั้งนักเรียนสามารถค้นหาตัวตน มีวิชาชีพ ต่อยอดได้ในอนาคต ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณ คุณครูมาร์ช พัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ จากวิทยาลัยเทคนิคตาก มากๆนะคะที่มาให้ความรู้เด็กๆ
#ขอบคุณพี่เต้ย ประชาสัมพันธ์ สพม.ตาก สำหรับเรื่องเป็นข่าว
 

ใส่ความเห็น