วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 63 ปี

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 63 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจึงจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง จอมพลถนอม กิตติขจร บุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบรอบ 63 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน การแสดงฟ้อนชมเดือน รำม้ง เต้น Cover dance ทีม red lion และการแสดงดนตรีสด รถแห่วงแก้มบัวออนทัวร์จากโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น