ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ข่าว ประชาสัมพันธ์

มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดดอลมูลชัย และวัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยภายในขบวนแห่เทียน ประกอบไปด้วยการแสดงรำกลองยาว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ขบวนรถตกแต่งเทียนอย่างสวยงาม โดยกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และอนุรักษ์กิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสำคัญของพระพุทธศาสนา พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 19 ปี อีกทั้งคณะครูร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงามของไทย

 

ใส่ความเห็น