รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดตาก รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 111 ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น