พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันนี้ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือ ให้ได้รู้จักการเสียสละ และการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก
 
 

ใส่ความเห็น