ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 3/2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายกรธนา วีรวัฒน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการจัดงาน สถาปนาครบรอบ 63 ปี โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา”ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอม​ราษ​ฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น