กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับสภานักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาท และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอปรชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น