การอบรม “ครูคู่พัฒนา ” Pairing Teacher

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นางสาวพอตา เชียงทอง นายธีรวัต เอี่ยมมา นางสาววันวิสา ใหม่นวล และนางเพียงขวัญ คำตุ้ย คณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมเป็นวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม “ ครูคู่พัฒนา ” Pairing Teacher ร่วมกับทีม สพม.ตาก และตัวแทนคณะครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิงเเละลุ่มน้ำวัง จำนวน 50 คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning และนำไปขยายผลให้กับคณะครูในโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น