การจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการการจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดตาก ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬา และใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น