โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท นำสู่การปฏิบัติ โครงการดีๆจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท นำสู่การปฏิบัติ โครงการดีๆจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 ขอขอบคุณทีมงานวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู นักเรียน สภานักเรียน และพี่ๆ Staff ทุกคน ที่ทำให้กิจกรรมเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น